محصولات

بردهای هوشمند
صندوق های مکانیزه
تجهیزات مبتنی بر بارکد
صفحات لمسی
رک های هوشمند

بردهای هوشمند

شرکت صنایع الکترونیک سام تدبیر(سهامی خاص) عضو گروه شرکتهای سام ( SAAM group ) با هدف طراحی و تولید و تامین تجهیزات موسسه ها و سخت افزارهای مالی موردنیاز در ساختار کسب و کارها با بکارگرفتن برترین فناوری های روز و همگام با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از توان فنی و علمی متخصصین و نخبگان این صنعت ایجاد شده است.

SMART BOARDS

تحولی در برد های الکترونیکی

سفارش آنلاین
شما میتوانید بردهای الکترونیکی هوشمند سام تدبیر را به صورت آنلاین سفارش دهید.

شرکت صنایع الکترونیک سام تدبیر (سهامی خاص)

شرکت صنایع الکترونیک سام تدبیر(سهامی خاص) عضو گروه شرکت های سام ( SAAM group ) با هدف طراحی و تولید و تامین تجهیزات موسسه ها و سخت افزارهای مالی موردنیاز در ساختار کسب و کارها با بکارگرفتن برترین فناوری های روز و همگام با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از توان فنی و علمی متخصصین و نخبگان این صنعت ایجاد شده است.

اولین انتخاب و برترین برند
در هوشمندسازی فعالیت کسب و کارها

رویداد و مقالات

گفتگو با سام تدبیر
از طریق واتساپ ارسال کنید