گالری تصاویر

3-4

خط-تولید-رک

QC رک ها

خط تولید

C3_06916

نمای کارخانه

رک هوشمند

دستگاه برش

صندوق های مکانیزه

صندوق های مکانیزه

گفتگو با سام تدبیر
از طریق واتساپ ارسال کنید